Ubytování v soukromí
CZ EN DE

BŘEZEN - DUBEN 2020 , KVĚTEN - ČERVENEC 2020 , SRPEN 2020

COVID19

Cestování po dobu nouzového stavu

Na základě rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu dochází s účinností od soboty 14. března 2020 0:00 k následujícím omezením cestování vztahující se k rizikovým oblastem. S účinností od 16. března 2020 0:00 budou tato opatření rozšířena i na nerizikové oblasti.

www.mvcr.cz

Traveling during the state of emergency

Based on the decision of the Government of the Czech Republic declaring the state of emergency, the following travel restrictions related to high epidemic risk countries will take effect on Saturday March 14th, 2020 (0:00 AM). Effective from March 16th, 2020 (0:00 AM) these measures will be extended to non-risk countries.

www.mvcr.cz

Důležité informace 27. 4. 2020 20:29

Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda prodlužuje do 30. dubna 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb. Ten byl na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleným jejím usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012 prodloužen do 30. dubna 2020. www.vlada.cz

Od pátku 5. června 12 hodin skončí stávající omezení volného pohybu na hranicích České republiky s Rakouskem a Německem. Ochrana vnitřních hranic bude nadále platit už jen na vzdušné hranici a Policie ČR už bude provádět jen namátkové kontroly zaměřené zejména na dodržování omezení přeshraničního pohybu osob stanovených Ministerstvem zdravotnictví, tedy na cizince, kteří nepatří mezi ministerstvem stanovené výjimky ze zákazu vstupu do ČR.

www.vlada.cz

Upozornění na cesty v souvislosti s pandemií 17.08.2020 / 15:50 | Aktualizováno: 17.08.2020 / 16:44

Důvodem omezování cestování českých občanů do zahraničí jsou v mnoha případech (např. v Řecku) výsledky namátkového testování na nemoc COVID-19 při příjezdu do země. Proto důrazně doporučujeme všem cestovatelům, kteří ukončili léčbu této nemoci BEZ kontrolního negativního testu, aby 14 dní po ukončení karantény necestovali do zahraničí. Jejich test může být i přes ukončení karantény pozitivní a hrozí jim tak dalších 14 dní izolace mimo ČR. Podobné nebezpečí hrozí i těm, kteří měli v poslední době symptomy nemoci a bez negativního testu vycestují do zahraničí. Upozorňujeme, že náklady spojené s izolací jdou často na vrub cestovatele. ŘECKO : Povinnost předložit negativní PCR test na Covid-19 platí na pozemní hranici Řecka a od 17. 8. rovněž při příletu z České republiky

Stále v platnosti: 17.8.2020 Publikováno: 11.08.2020 / 10:01

(Archivní článek, platnost skončena 14.08.2020 / 10:15.)

Negativní molekulární PCR test na Covid-19 ne starší 72 hodin od doby odběru vzorku musí předložit při vstupu do Řecka jak všichni cestující přijíždějící přes pozemní hranici, tak s platností od 17. 8. 2020 také cestující z ČR letecky.

Kromě České republiky platí tato povinnost pro lety z Bulharska, Rumunska, Spojených arabských emirátů, Malty, Švédska, Belgie, Španělska, Holandska, Albánie, a Severní Makedonie.

Všichni cestující přijíždějící do Řecka po silnici (tedy přes hraniční přechod Promachonas na hranici s Bulharskem) nebo - na základě Rozhodnutí ministrů zdravotnictví, infrastruktury a dopravy č. D1A/GP.oik.50682 Řecké republiky ze dne 11.8.2020 - s platností od 17. 8. do 31. 8. 2020 prostřednictvím leteckého spojení s Českou republikou (a s výše uvedenými zeměmi) mají z důvodu preventivních opatření na ochranu veřejného zdraví před dalším šířením viru COVID-19 na řeckém území povinnost:

- předložit při vstupu na řecké území QR kód obdržený po vyplnění PLF formuláře (-> Řecko – možnosti cestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19) - platný formulář PLF s QR kódem jsou povinné pro vstup do Řecka vždy bez ohledu na způsob dopravy a místo vstupu do země,

- předložit lékařské potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce s uvedením jména a příjmení a čísla cestovního dokladu, vystavené na základě dokladu o negativním molekulárním PCR testu na Covid-19, který byl proveden v průběhu posledních 72 hodin před příletem do Řecka v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. Obě potvrzení musí být v originále (v tištěné nebo elektronické formě). Tato povinnost se nevztahuje na spolucestující děti ve věku do 10 let (tj. děti narozené po 1.1.2011).

Rozhodnutí rovněž stanoví leteckým společnostem povinnost kontroly uvedeného lékařského potvrzení, PLF formuláře a QR kódu před nástupem cestujícího na palubu letadla.

Pokud kterékoliv z těchto dokladů cestující nepředloží, je to důvodem odepření nástupu na palubu letadla.

Test doporučujeme mít i v případě, pokud plánujete cestovat do Řecka z letiště mimo ČR.

Ačkoli opatření vydané řeckými orgány situaci odletu z letiště mimo území ČR výslovně neupravuje, může vám být bez testu odepřen vstup na palubu letadla.

Platnost preventivního opatření může být prodloužena v závislosti na vývoji epidemiologické situace po 31. 8. 2020.

Negativní PCR test je povinný při příletu:

od 1. 8. z Bulharska, Rumunska a Spojených Arabských Emirátů, od 12. 8. z Malty, od 17. 8. z České republiky, Belgie, Nizozemska, Švédska a Španělska.

Vzory dokumentů požadovaných ke vstupu do Řecka jsou k nalezení na webové stránce velvyslanectví v Athénách.

PŘI NÁVRATU DO ČR NEDOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ, ŘECKO JE I NADÁLE ZEMÍ S NÍZKÝM RIZIKEM NÁKAZY COVID-19, PO NÁVRATU NENÍ NUTNÝ TEST A KARANTÉNA

cestujeme [online]. [cit. 2020-08-17]. Dostupné z: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/recko_povinnost_predlozit_negativni_pcr.html

Řecko – možnosti cestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19 12.08.2020 / 13:00 | Aktualizováno: 14.08.2020 / 12:43

Informace o podmínkách pro vstup na území Řecka, možnostech dopravního spojení a mimořádných opatřeních, jakož i o návratu do ČR.

Odpovědi na časté otázky ke vstupu a pobytu v Řecku:

Mohu do země přicestovat bez udání důvodu? Od 15. 6. 2020 lze do Řecka přicestovat bez udání důvodu. Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky? Pokud přijedete do Řecka za zbytným účelem (například turistika) pozemní cestou, musíte předložit na řecké hranici negativní výsledek molekulárního PCR testu na Covid-19, který nesmí být starší 72 hodin od doby odběru vzorku a musí být doprovázen potvrzením negativní diagnózy v anglickém jazyce. Tato povinnost platí od 17. 8. do 31. 8. 2020 rovněž pro letecké spojení s Bulharskem, Rumunskem, Spojenými arabskými emiráty, Maltou, Švédskem, Belgií, Španělskem, Nizozemskem, Albánií a Severní Makedonií. Všichni cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronicky Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód. QR kód slouží mj. k namátkovému testu na Covid-19, který může být cestujícímu proveden při vstupu do Řecka. V případě testování musíte do výsledku testu setrvat v dobrovolné izolaci na vámi udané adrese a v případě pozitivního výsledku 14 dní v karanténě opět na udané adrese nebo v úřady určeném hotelu. Spolu s pozitivně testovaným cestujícím je zpravidla karanténa nařízena i jeho nejbližším spolucestujícím (rodině, přátelům). Nevyplnění PLF, neobdržení QR kódu a odmítnutí podstoupit namátkový test je důvodem k odepření vstupu do země nebo vyloučení z letecké přepravy Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat? Od 15. 6. je volný průjezd zemí. Při pobytu nad 3 měsíce lze požádat o povolení k pobytu pro občana EU. Žádost o povolení k pobytu spolu s dalšími náležitostmi se podává na místním oddělení cizinecké policie. Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky? Od 1. 5. 2006 Řecko plně uvolnilo svůj pracovní trh pro občany nových členských států EU, včetně ČR. Při výkonu závislé pracovní činnosti v Řecku již čeští občané nepotřebují dosud vyžadované pracovní povolení. Na co si mám dát pozor? Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup 1,5-2 m, pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušky ve všech uzavřených prostorách a veřejné dopravě. Porušení je pokutováno (150 EUR).

Návrat osoby s českým občanstvím do ČR, pokud má bydliště v Řecku:

Při návratu občana ČR s bydlištěm v Řecku mu je od 15. 6. 2020 umožněn vstup do ČR bez testu i karantény. Aktuální informace ke vstupu do ČR ->Ministertsvo zahraničních věcí ČR

Cestování z České republiky do Řecka:

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY S platností od 15. června 2020 Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje dbát při cestě do Řecka zvýšené opatrnosti a informovat se o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. MZV současně důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD. Více viz stránka MZV ČR -> AKTUALIZUJEME: Rozcestník informací k cestování do ostatních států 2. VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKÉ REPUBLIKY Ke vstupu do Řecka jsou k dispozici všechna mezinárodní letiště, trajekt z Itálie do přístavů Patras a Igoumenitsa a silniční hraniční přechod s Bulharskem Kulata - Promachonas. A) Povinná registrace cestujících před vstupem - Passenger Locator Form (PLF) Každý cestující nad 18 let nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti musí nejpozději 24 hodin před vstupem na území Řecka vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), který je spolu s návodem k dispozici na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/#/. Ve formuláři uvede plánované pobyty, přesuny a kontakty v Řecku (včetně PSČ), jakož i kontaktní osobu pro případ onemocnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží elektronicky individuální QR kód, jímž se musí (v elektronické nebo tištěné podobě) prokázat při nástupu na palubu letadla a při vstupu na území Řecka, a to jak letecky, tak trajektem či po silnici. Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů, zpravidla toho, s nímž mají shodné příjmení. Cestující bez QR kódu nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi či autobusu ani na území Řecka a může mu být udělena pokuta ve výši 500 EUR. B) Povinnost předložit negativní molekulární PCR test Všichni cestující přijíždějící do Řecka ze zbytných důvodů (např. turistika) po silnici (tedy přes hraniční přechod Promachonas na hranici s Bulharskem) mají z důvodu preventivních opatření na ochranu veřejného zdraví před dalším šířením viru COVID-19 na řeckém území nadále povinnost kromě QR kódu, který obdrží po vyplnění PLF formuláře, předložit i lékařské potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce s uvedením jména a příjmení a čísla cestovního dokladu, vystavené na základě dokladu o negativním molekulárním PCR testu na Covid-19, který byl proveden v průběhu posledních 72 hodin před vstupem do Řecka v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. Obě potvrzení musí být v originále (v tištěné nebo elektronické formě). Vzor lékařského potvrzení, které doprovází výsledek testu -> Medical Certificate_LEKARSKE POTVRZENI O VYSLEDKU TESTU PCR (DOCX, 15 KB). Na děti narozené po 1. 1. 2011 včetně se povinnost předložit negativní PCR test nevztahuje. Negativní PCR test je povinný také při příletu (včetně tranzitu) z Bulharska, Rumunska, Spojených arabských emirátů, Malty, Švédska, Belgie, Španělska, Nizozemska, Albánie a Severní Makedonie.

Tato povinnost se nevztahuje na lodní dopravu, kde testování provádí namátkově při vstupu do země řecká strana (viz C) Testování na hranicích).

Řecká vláda si vyhrazuje právo podmínky vstupu do země a opatření kdykoliv upravit nebo změnit podle vývoje epidemiologické situace v Řecku nebo ve výchozích zemích, odkud cestovatelé přijíždějí. Doporučujeme, aby cestovatelé průběžně sledovali aktualizovaná cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Cestovatelé si musí být vědomi toho, že stav globální pandemie nadále trvá, a pro pobyt v Řecku musí počítat se změnou epidemiologické situace a příslušných opatření, sledovat vývoj situace a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, cestovním pojištěním kryjícím uvedená rizika nebo vlastními finančními prostředky. Musí rovněž počítat s omezeními (izolace, karanténa) v případě pozitivního testu a onemocnění na Covid-19 v průběhu pobytu v Řecku. C) Testování na hranicích a případná karanténa Cestující ze všech destinací mohou být při příjezdu do Řecka letecky, trajektem i po silnici podrobeni testům na Covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět. Výběr testovaných cestujících probíhá automaticky na základě údajů uvedených v elektronickém PLF formuláři. Odmítnutí podstoupit namátkový test může být důvodem k odepření vstupu do země. Testovaní cestující musí do oznámení výsledku (až 36 hodin) setrvat v dobrovolné izolaci na adrese udané v elektronickém PLF formuláři (například v jejich hotelu). V případě pozitivního výsledku testu musí setrvat 14 dní v karanténě na jimi udané adrese nebo v úřady určeném hotelu. Tato povinnost se může vztahovat i na jeho nejbližší spolucestující (rodinu, přítele). Porušení karantény je pokutováno (5.000 EUR). 3. DOPRAVA Od 1. 7. jsou otevřena pro přílety ze zahraničí všechna mezinárodní letiště na území Řecka včetně ostrovů. Zcela přerušené zůstává osobní letecké spojení s Albánií, Severní Makedonií a Tureckem, od 6. 7. také se Srbskem, odkud platí i zákaz vstupu na území Řecka (zatím do 15. 8.). Osobní dopravní spojení přes pozemní hranici s Albánií, Severní Makedonií a Tureckem je pro turistiku uzavřené. Až do odvolání lze cestovat pouze přes hraniční přechod s Bulharskem Kulata - Promachonas. Před cestou do Řecka automobilem doporučujeme ověřit si podmínky v zemích, přes které budete tranzitovat, v Rozcestníku informací k cestování do zahraničí. Osobní lodní doprava podléhá protiepidemickým omezením. Funguje pravidelná vnitrostátní lodní doprava na ostrovy i osobní lodní doprava z Itálie do přístavů Patras a Igoumenitsa. Je povoleno použití soukromých lodí, profesionálních i amatérských (jachting) a připlouvání soukromých lodí ze zahraničí, pokud jejich kapacita nepřesahuje 49 osob. Na pasažéry se vztahují veškerá platná opatření.

Od 1. 8. jsou povoleny zahraniční okružní plavby do přístavů Pireus, Rodos, Heraklion, Volos, Kerkyra a Katakolo. ​4. OPATŘENÍ Obecná hygienická opatření platná v Řecku: Doporučuje se dodržovat vzájemný odstup 1,5 - 2 m, pravidelnou hygienu rukou a setrvat doma při sebemenším příznaku onemocnění. Je povoleno veřejné shromažďování maximálně 10 osob. Porušení je pokutováno (1.000 EUR/osobu). Rouška je povinná pro veřejnost ve všech uzavřených prostorách jako dopravní prostředky, obchody, provozovny veřejných i soukromých služeb, muzea, kulturní a církevní zařízení, zdravotnická a sociální zařízení atd. s výjimkou veřejného stravování. Při cestě lodí je rouška povinná i na palubě. Výjimky platí pouze pro děti do 3 let a osoby s lékařsky potvrzenými dýchacími problémy. Porušení je pokutováno (150 EUR). Platí důrazné doporučení roušky na všech otevřených prostranstvích, kde se shromažďuje velký počet osob a nelze dodržet bezpečnostní fyzické odstupy. Omezení pro počet osob cestujících autem: V taxíku mohou kromě řidiče cestovat maximálně 3 osoby, pro transfery a pronájem vozidla platí: 5-7místné vozidlo – řidič + 3 8-9místné vozidlo – řidič + 5 Výjimky platí pro rodiny s dětmi. Porušení je pokutováno (150 EUR od řidiče a každého z cestujících). Pravidla provozu: Pro turistická zařízení (hotely a ubytovací zařízení, kempy, restaurace, kavárny) a služby (pláže, pozemní a námořní doprava, transfery) vydaly řecké úřady závazné hygienické protokoly, které stanoví rovněž pravidla, které budou muset návštěvníci strpět. Přehled hlavních zásad uvádíme zde: Hygienické protokoly pro turistická zařízení a dopravu (PDF, 654 KB) Dodržování vládou nařízených hygienických protokolů v turistickém zařízení osvědčuje certifikační známka HEALTH FIRST (viz obr. níže). Postup v případě onemocnění Covid-19 v průběhu pobytu v Řecku: Cestovatel s příznaky nákazy musí být vyšetřen a do potvrzení nebo vyloučení nemoci Covid-19 musí setrvat v izolaci ve svém pokoji. V případě potvrzení onemocnění Covid-19 bude pacient umístěn do vyčleněného karanténního hotelu, ve kterém bude muset setrvat až do vyléčení v izolaci. Hrazení nákladů na ubytování a stravu řecká strana teprve vyjasňuje, pravděpodobně budou cestovatelé nejméně část nákladů hradit sami (např. stravu). V případě vážného průběhu onemocnění bude nutná hospitalizace v nemocnici. Budou evidovány kontaktní údaje příbuzných pacienta pro případ, že pacient nebude schopen komunikovat a bude třeba souhlas s chirurgickým zákrokem. Návrat do ČR bude umožněn až po vyléčení a dvojím potvrzení negativity testu na Covid-19. Pokud u nemocného nebude potvrzeno onemocnění Covid-19 zůstane pacient v hotelu pod lékařským dohledem. Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu, převoz ostatků), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky. Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje. Běžným cizím komunikačním jazykem v Řecku je angličtina. Důrazně doporučujeme, aby se návštěvníci Řecka ubytovávali pouze v zařízeních certifikovaných známkou HEALTH FIRST, která zaručuje dodržování vládou nařízených hygienických protokolů (viz obr. níže) 5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE Řecká organizace veřejného zdraví (National Public Health Organization of Greece EODY) Ministerstvo zahraničích věcí Řecka Koronavirová linka 1135 (v řečtině)

Tísňová linka 112

Informační linka Ministerstva turismu Řecka +30 2155605151 (v angličtině) Konzulární oddělení velvyslanectví ČR v Athénách: - v pracovní době (po - pá 07:30 - 16:00) +30 210 67 299 14 a/nebo -12 - po pracovní době v neodkladných případech a ohrožení života občana ČR: +30 6944 733769

Odpovědi na časté otázky ke vstupu a pobytu v Řecku. [online]. [cit. 2020-08-18]. Dostupné z : https://www.mzv.cz/athens/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/upozorneni_jak_cestovat_z_recka_do_ceske.html