Ubytování v soukromí
CZ EN DE

BŘEZEN - DUBEN 2020

COVID19

Cestování po dobu nouzového stavu

Na základě rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu dochází s účinností od soboty 14. března 2020 0:00 k následujícím omezením cestování vztahující se k rizikovým oblastem. S účinností od 16. března 2020 0:00 budou tato opatření rozšířena i na nerizikové oblasti.

www.mvcr.cz

Traveling during the state of emergency

Based on the decision of the Government of the Czech Republic declaring the state of emergency, the following travel restrictions related to high epidemic risk countries will take effect on Saturday March 14th, 2020 (0:00 AM). Effective from March 16th, 2020 (0:00 AM) these measures will be extended to non-risk countries.

www.mvcr.cz

Důležité informace 27. 4. 2020 20:29

Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda prodlužuje do 30. dubna 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb. Ten byl na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleným jejím usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012 prodloužen do 30. dubna 2020. www.vlada.cz