Ubytování v soukromí
CZ EN DE

INFORMACE O CESTOVÁNÍ_SRPEN 2020

Doporučení k cestování do přímořských oblastí

Stále v platnosti: 18.8.2020 Publikováno: 07.08.2020 / 10:06 | Aktualizováno: 07.08.2020 / 14:36

Za účelem posílení prevence proti šíření koronaviru COVID-19 vydává Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí doporučení k pobytům v přímořských oblastech. Vyhýbejte se místům, kde se kumuluje vysoký počet osob ve vnitřních prostorách (bary, restaurace, noční podniky atd.) a raději zůstaňte na čerstvém vzduchu.

Dodržujte bezpečnou vzdálenost, alespoň 2 metry, od cizích osob, a to jak ve vnitřních prostorách, tak i ve venkovních (restaurační zahrádky, pláže).

Při cestách hromadnou dopravou, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.

Dodržujte zásady hygieny rukou, v případě, že nemáte po ruce dezinfekční prostředek umyjte si ruce pečlivě mýdlem a teplou vodou, a to zejména před jídlem či po cestě hromadnou dopravou atd.

Pokud jsou v konkrétní zemi jiné nebo přísnější podmínky, důrazně doporučujeme je dodržovat. Aktuální informace o místních opatřeních v jednotlivých zemích jsou zveřejněny v Rozcestníku k cestám do zahraničí.

Doporučení k cestování.[online]. [cit. 2020-08-18]. Dostupné z: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/doporuceni_k_cestovani_k_mori.html

02.08.2020 / 21:45 | Aktualizováno: 17.08.2020 / 10:40

MZV upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. Podmínky ke vstupu do jednotlivých zemí průběžně aktualizujeme na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR a jejich přehled přinášíme níže. Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně na tzv. Semaforu).

Ministerstvo zdravotnictví z dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vyhodnocuje epidemiologickou situaci a aktualizuje seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19. S účinností od pondělí 3. srpna 2020 Rumunsko bylo vyřazeno ze seznamu států s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

Od pondělí 24. 8. 2020 dojde ke změnám pro české občany a cizince, kteří do České republiky přicestují ze Španělska. Španělsko (s výjimkou Kanárských ostrovů) bude vyřazeno ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19. Bezprostředně po návratu do ČR tak bude platit povinnost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici (podle místa trvalého bydliště) a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2. Výsledek je pak nutné oznámit dané hygienické stanici nejpozději do 72 hodin od vstupu na území ČR.

Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví byla vydána i obecná doporučení k chování v přímořských oblastech (s ohledem na vyšší výskyt importu nákazy do ČR z vybraných přímořských letovisek v závislosti na konkrétních událostech/způsobu chování turistů).

MZV i nadále doporučuje cestovat do ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu) jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření a výrazných komplikací v dopravě.

Přehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí. [online]. [cit. 2020-08-18]. Dostupné z :https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html