Ubytování v soukromí
CZ EN DE

parkování před villou Rénou

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Znění od 1.1.2021.

ČÁST PRVNÍ § 1.

ČÁST DRUHÁ - POPLATKY § 2 - § 10r.

ČÁST TŘETÍ § 11 - § 16b.

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ § 16c.

§ 17.

§ 18.

Přechodná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

§ 1.

Obec může zavést tyto místní poplatky (dále jen 'poplatky').

a) poplatek ze psů,.

b) poplatek z pobytu,.

c) poplatek za užívání veřejného prostranství,.

d) poplatek ze vstupného,.

e) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,.

……………………...

HLAVA V.

POPLATEK ZA POVOLENÍ K VJEZDU S MOTOROVÝM VOZIDLEM DO VYBRANÝCH MÍST A ČÁSTÍ MĚST.

§ 10.

(1) Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem12) do vybraných míst a částí měst (dále jen 'vybraná místa') platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst..

Poplatek neplatí fyzické osoby přihlášené nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké,13) manželé těchto osob a jejich děti. Dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost k podnikání nebo veřejně prospěšné činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci..

(2) Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou..

(3) Sazba poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst činí až 200 Kč za každý započatý den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek také paušální částkou.